Ustaw jako startową Linkuj do nas!

Strona główna
Promocje
Nowości
Wyszukiwanie zaawansowane
SZUKAJ: 
SZUKAJ: 
 


Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ zawarłeś umowę na odległość, to możesz od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 31 dni od dnia zawarcia umowy. Termin 31 dni, w którym możesz odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy że wyślesz oświadczenie przed jego upływem. Wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musisz używać zwrotu „odstępuję od umowy”, ważne by z treści oświadczenia wynikało, iż zdecydowałeś się skorzystać z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór oświadczenia w postaci "Formularzu zwrotu", możesz pobrać z naszej strony (www.olive.pl/formularz_zwrotu.pdf). Oświadczenie możesz wysłać osobno lub razem z towarem na adres e-mail Sklepu: kontakt@olive.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby Sklepu: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

Realizując swoje prawo do odstąpienia od Umowy prosimy byś odesłał wszystko, co w ramach tej Umowy otrzymałeś.

Całość prosimy odesłać do nas na adres:

VMP Group sp. z o.o. 
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

Odsyłając towar prosimy o zabezpieczenie towaru w trakcie pakowania w taki sposób, by nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. W przypadku odstąpienia przez Ciebie od niniejszej umowy jako zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Oznacza to że zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji odnośnie prawa do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, ponoszą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Wymiana towaru

Oczywiście - wymiana towaru na inny rozmiar, kolor lub nawet inny produkt jest możliwa. Warunkiem jest jednak, aby był towar był zgodny z zawartą umową (był w stanie niezmienionym)

Jeżeli chcesz wymienić towar:

1.     Złóż na naszych sklepowych stronach nowe zamówienie na nowe produkty.

WAŻNE: w polu „uwagi” wpisz słowo „Wymiana” oraz numer swojego poprzedniego zamówienia. Jeżeli tego nie zrobisz – zamówienie zostanie potraktowane jako zupełnie nowe, a nie jako wymiana!

2.     Zalecamy pobranie „Formularzu wymiany towaru” z naszej strony (www.olive.pl/formularz_wymiany.pdf), wydrukowanie go i czytelne wypełnienie drukowanymi literami (prosimy o podanie w nim numeru swojego nowego zamówienia)

3.     Dołącz dowód sprzedaży (najlepiej paragon) (nie jest to konieczne)

Całość z dopiskiem „WYMIANA” prosimy odesłać do nas na adres:

VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

Odsyłając towar należy dbać o jego staranne zapakowanie. W przypadku niestarannego zapakowania produktu lub dużego zaniedbania z Twojej strony, w skutek którego produkt ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu w transporcie wymiana może nie zostać przyjęta.

Towar odsyłasz do nas na swój koszt. Koszty przesyłki towaru do Ciebie są naliczane zgodnie ze standardowymi kosztami wysyłki podanymi na naszych stronach.

Koszty te nie podlegają promocyjnemu obniżeniu ze względu na wartość zamówienia.

Dopłaty (również gdy na wymianę zamówisz inne, droższe produkty) możesz dokonać za pobraniem przy odbiorze nowej przesyłki lub na nasze konto bankowe:

BRE Bank S.A. o/Łódź, wydział bankowości elektronicznej mBank
27 1140 2004 0000 3102 4340 2801
VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

W tytule płatności podaj numer nowego zamówienia. Jeżeli wybierzesz wpłatę na konto, o kwocie dopłaty poinformujemy Cię e-mailem w momencie otrzymania przesyłki od Ciebie – po jej rozliczeniu.

Produkty na wymianę zaczynamy kompletować niezwłocznie po złożeniu przez Ciebie nowego namówienia. Obowiązuje standardowy termin realizacji podany w opisie każdego produktu, jednakże nie wyślemy do Ciebie przesyłki zanim nie otrzymamy od Ciebie zwróconych produktów. Prosimy zatem o niezwłoczną wysyłkę zwrotu do nas!

W przypadku powstania nadpłaty przy wymianie (zamawiasz towary o mniejszej wartości niż towary zwracane), pieniądze pozostawiamy do Twojej dyspozycji – możesz otrzymać zwrot przelewem na wskazane przez Ciebie konto lub pozostawić kwotę na poczet kolejnych zamówień.

UWAGA! Nie należy odsyłać do nas towaru przesyłką pobraniową - taka nie zostanie przez nas odebrana!

 

Reklamacje towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
- pisemnie na adres sprzedawcy: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków
- telefonicznie pod numerem: + 48 513 186 393 lub + 48 12 425 65 22
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@olive.pl
- osobiście w siedziby sprzedawcy: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

4. Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko Klienta,
- nazwę towaru oraz datę zakupu,
- opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
- żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową, lub oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą a konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacja na temat zasad oraz trybu procedury mediacyjnej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mogą również skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług. Działalność stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

5. Pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail porady@dlakonsumentow.pl 

 

Błędy z naszej strony

Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane poprawnie, może się zdarzyć, że popełnimy jakiś błąd (wszak każdy jest tylko człowiekiem). Oczywiście za wszelkie błędnie zrealizowane zamówienia odpowiadamy my - ponosimy wtedy wszelkie koszty przesyłki z tym związane (od Ciebie do nas oraz powrotnej przesyłki do Ciebie poprawnego zamówienia).

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'Butik.female.pl' stanowi zaproszenie do składania ofert.

REKLAMA    KONTAKT    PARTNERZY    REDAKCJA   Wnętrza    Weterynarz    ile kalorii ma
© 2004 - 2009 Herbert Grossfuss Media
Blog Facebook Blip Flaker Twitter